XUYÊN NHANH : KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT

XUYÊN NHANH : KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 131.9K
Thể loại:

Nàng là tiểu sư thúc trong Vân tiên tông thanh lãnh phế củi, mặt ngoài vân đạm phong khinh, kì thực thân mang nhiệm vụ hệ thống, ngược đãi vô số cặn bã, là chân thủ đứng sau vụ án mạng liên hoàn tông môn, hắn là đại đệ tử được vân tiên tông chưởng môn kỳ vọng nhiều nhất, tu tiên thiên tài, cao lãnh cấm dục, lĩnh mệnh truy xét mệnh án tông môn, nhưng khi đối mặt với nàng tim đập nhanh hơn. Nương theo bí mật tông môn phong trần đã lâu dần dần hiện ra mặt nước, chân tướng máu chảy đầm đìa rốt cục bị vạch trần, mà hắn nên lựa chọn như thế nào?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:35 26/11/2023.
Chương
89914
78313
1.2K23
76717
2.1K25
1.9K18
1.6K14
92812
1.3K14
1.2K14
1.5K15
1.1K14
1.3K17
2K15
1.9K13
1.5K15
1.6K15
2.2K14
1.4K13
1.7K16
2K19
2.6K14
2.8K16
3.3K28
2K17
2.1K21
2.4K15
3K27
2.4K18
1.8K15
2.9K21
3.1K19
1.6K11
1.1K12
2.4K22
3K21
3.2K24
2.1K27
2.3K30
2.6K35
3.2K23
1.3K26
3.4K36
2.9K34
3.7K51
4K35
5.1K31
5.1K38
4.8K31
5.6K44
5.3K32
7.4K35
5936