QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI_ DƯ SINH VI KỲ

QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI_ DƯ SINH VI KỲ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 760
Thể loại:

Khi tôi 18 tuổi, tôi nghĩ rằng tình yêu là can đảm để chống lại thế giới. Ở tuổi 25, tôi thấy rằng tình yêu là để cung cấp cho bạn sức mạnh để nắm lấy thế giới. Nếu bạn nói rằng tình yêu trẻ như gió không chắc chắn, sau đó tôi muốn - phần còn lại của cuộc sống, dài, qua đời vào quân hoài.