PHÚC BẢO BA TUỔI RƯỠI ĐƯỢC TÁM NGƯỜI CHÚ NUÔI DƯỠNG

PHÚC BẢO BA TUỔI RƯỠI ĐƯỢC TÁM NGƯỜI CHÚ NUÔI DƯỠNG

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: VÔ TỘI TIỂU ĐOÀN TỬ/PHÚC BẢO BA TUỔI RƯỠI BỊ TÁM CỮU CỮU ĐOÀN SỦNG
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 68.5K
Thể loại:

VÔ TỘI TIỂU ĐOÀN TỬ/PHÚC BẢO BA TUỔI RƯỠI BỊ TÁM CỮU CỮU ĐOÀN SỦNGTên khác: Phúc bảo ba tuổi rưỡi bị tám cữu cữu đoàn sủngMẹ kế từ thang lầu thượng té ngã sinh non, tiểu túc bảo bị phạt ở trên nền tuyết quỳ một ngày một đêm, bị trở thành ngôi sao chổi đuổi ra gia môn.Liền ở nàng đem khi chết, tám bá tổng cữu cữu đuổi tới, đem tiểu túc bảo ôm vào trong ngực!Đại cữu cữu sắc mặt băng hàn: Thiên lạnh, ta xem Lâm gia nên phá sản.Nhị cữu cữu nộ mục trừng to: Thương ta tiểu bảo giả, tuy xa tất tru!Tô gia lão gia tử càng là đương trường cầm lấy quải trượng đem tra cha bạo chùy một đốn!Tra cha hối hận lại không cam lòng: Tô gia tiểu thiên kim lại như thế nào, còn không phải khắc chết mẫu thân hại phụ thân phá sản ngôi sao chổi!Ai ngờ tiểu túc bảo trở lại Tô gia sau, mấy cái cữu cữu vận thế càng ngày càng tốt, liền nằm trên giường không dậy nổi Tô gia lão phu nhân đều có thể nhảy lên quảng trường vũ……Cuối cùng trời giáng thần giống nhau bá tổng cha, đem nàng sủng thành toàn thế giới đều hâm mộ tiểu công chúa.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:25 26/11/2023.
Chương
55910
8908
1.1K9
1.2K11
1.2K13
1.3K7
1.5K7
1.6K6
1.7K13
1.6K10
1.9K10
1.7K6
1.5K6
1.6K8
1.5K7
1.7K7
1.5K7
1.7K8
1.7K6
1.6K7
1.3K8
1.4K7
1.4K7
1.2K10
1.4K7
1.3K6
1.6K8
1.6K7
1.4K6
1.7K8
1.6K9
1.6K9
1.7K9
1.8K9
1.8K11
1.7K9
1.8K7
1.8K7
1.8K9
1.9K8
2.1K11
2K11
1.6K16
117