KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2021
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Đứng thứ #5 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đại tiểu thư tập đoàn nghìn tỷ mặc thành bia đỡ đạn nhỏ trong sách, vốn định sống sót, không ngờ lại rơi vào sự sủng ái cực hạn của lãnh diện đế vương, từng bước trầm luân, sủng quan lục cung. Lại xem Kiều Kiều quý phi nằm thắng cung đấu như thế nào, chọc động tâm huyền đế vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:55 28/11/2023.
Chương
5938
47414
45114
8227
4708
6627
29710
31813
85815
8719
83716
84910
1.8K10
1.3K14
99411
3119
1.3K9
9928
1.5K8
1K10
1.2K11
1.3K9
9259
1.5K8
52012
1.3K10
1.4K13
27113
71813
1.5K10
1.6K8
55110
1K13
7728
1K8
1.5K10
34210
1.5K11
1K9
1.2K10
2K11
2.5K11
57212
44611
1.7K12
41813
61719
26616
1.1K22
1.1K13
1K24
1.5K17
2.8K14
2.3K11
1.5K16
1.7K16
2.9K20
74918
85911
3K18
1.3K13
98415
2.3K17
1.3K18
2K15
2.2K28
2.2K18
1.6K22
1.8K18
40928
2K29
73021
51818
57712
91912
72616
2.7K13
2.1K12
1.2K21
1.7K21
1.3K16
2.4K22
72116
89822
1.6K17
66521
80017
3.7K17
2.2K14
1.3K17
48217
1.1K16
68212
3.1K20
1.2K14
1.3K19
3.7K14
2.3K11
61815
1.9K15
2.3K10
34519
3.9K14
3.3K17
1.2K10
1.4K13
2.1K15
2K16
1.6K15
1.5K10
62317
90013
1.2K11
1.1K12
1.6K10
1.4K8
3.1K11
2.8K15
3.1K20
3.3K14
3.2K17
1.2K18
67014
2K9
3.3K10
8K30
8.1K19
6.4K11
5K15
5.9K6
7.4K8
2.2K9
1.8K12
1.4K13
2.6K19
63219
6.2K16
5.4K20
6.2K18
7.8K13
5.6K17
3.3K14
6.4K13
5.7K18
3.2K14
9.8K12
7.4K13
7.9K10
5.1K17
5.4K14
10.6K29
5.9K18
8.7K16
3.7K16
4.2K16
6.3K23
9.2K10
7.5K9
9.8K14
6.4K12
10.2K16
11.2K10
8.3K10
10.4K14
9.1K11
11.1K12
12.6K15
4.1K19
4.7K11
4.5K12
2.9K14
10.6K14
11.6K16
10.8K7
11.8K12
8.5K11
11.4K11
11.6K10
9.9K16
12.6K12
4.7K12
11.9K10
8.8K12
4.2K10
1.5K12
5.3K14
2.3K13
11.6K14
5.8K13
9.7K13
14.4K10
13.5K8
15.2K8
15.1K9
15.1K12
13.4K10
13.9K14
13.4K10
12.8K14
14.1K11
14.4K13
15.4K14
11.6K12
15.2K12
15.1K13
11.2K13
13.9K25
16.2K13
14.6K10
15K13
13.4K11
14.9K11
13.3K10
13.2K11
14.6K12
7.4K13
6.8K10
12.7K11
8.4K17
11.5K15
10.1K14
14.1K14
5.3K21
11.8K11
6.4K11
4.4K14
15.5K12
5.2K20
6.2K13
3.1K24
15.1K15
10.5K13
9.5K17
13.6K12
7.3K13
12.1K14
3.8K20
9.3K13
2.1K14
2.3K16
13.3K16
2.9K18
2.9K25
1.9K18
75321
4.9K20
4.7K16
7.7K18
11.6K19
17.6K18
15.2K19
5.6K24
2.9K28
6K27
5.6K26
14.8K27
7.8K24
10.6K18
6.5K31
15.5K29
27.2K34
27.7K34