KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2021
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Đứng thứ #5 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đại tiểu thư tập đoàn nghìn tỷ mặc thành bia đỡ đạn nhỏ trong sách, vốn định sống sót, không ngờ lại rơi vào sự sủng ái cực hạn của lãnh diện đế vương, từng bước trầm luân, sủng quan lục cung. Lại xem Kiều Kiều quý phi nằm thắng cung đấu như thế nào, chọc động tâm huyền đế vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:11 06/12/2023.
Chương
22514
4558
85112
1.1K9
1.2K16
67918
51916
9749
54910
7609
33411
34113
92015
9359
88516
89110
1.9K10
1.4K14
1K11
3219
1.3K9
1K8
1.5K8
1K10
1.2K11
1.4K9
9629
1.5K8
54012
1.4K10
1.4K13
28013
73713
1.5K10
1.7K8
56210
1.1K13
7898
1K8
1.6K10
35010
1.6K11
1K9
1.2K10
2.1K11
2.6K11
58012
45311
1.7K12
42713
62619
27216
1.1K22
1.1K13
1K24
1.5K17
2.9K14
2.3K11
1.5K17
1.7K16
2.9K20
75418
86911
3K18
1.3K13
99715
2.4K17
1.3K18
2K15
2.2K28
2.2K18
1.6K22
1.8K18
41028
2K29
73221
52218
58012
93012
73316
2.7K13
2.1K12
1.2K21
1.7K21
1.3K16
2.4K22
72916
90222
1.6K17
67121
80717
3.8K17
2.2K14
1.3K17
48617
1.1K16
68912
3.1K21
1.3K14
1.3K19
3.7K14
2.3K11
62815
1.9K15
2.4K10
34919
4K14
3.3K17
1.2K10
1.5K13
2.1K15
2K16
1.6K16
1.5K11
63217
90713
1.2K11
1.1K12
1.6K10
1.4K8
3.1K11
2.8K15
3.1K20
3.3K14
3.2K17
1.2K18
67614
2K9
3.3K10
8.1K30
8.1K19
6.4K11
5K15
5.9K6
7.5K8
2.2K9
1.8K12
1.4K13
2.6K19
63719
6.2K16
5.5K20
6.2K18
7.9K13
5.7K17
3.3K14
6.5K13
5.7K18
3.2K14
9.8K12
7.4K13
7.9K10
5.1K17
5.4K14
10.7K29
5.9K18
8.7K16
3.8K16
4.2K16
6.3K23
9.3K10
7.5K9
9.9K14
6.4K12
10.3K16
11.2K10
8.4K10
10.4K14
9.1K11
11.1K12
12.7K15
4.1K19
4.7K11
4.6K12
2.9K14
10.7K14
11.7K16
10.8K7
11.8K12
8.5K11
11.5K11
11.7K10
9.9K16
12.6K12
4.7K12
12K10
8.8K12
4.2K10
1.5K12
5.3K14
2.3K13
11.7K14
5.8K13
9.8K13
14.5K10
13.5K8
15.3K8
15.1K9
15.1K12
13.4K10
13.9K15
13.4K11
12.8K14
14.1K11
14.5K13
15.5K14
11.7K12
15.2K12
15.1K13
11.2K13
13.9K25
16.3K13
14.7K10
15.1K13
13.5K11
15K11
13.3K10
13.3K11
14.7K12
7.5K13
6.8K10
12.7K11
8.5K17
11.5K15
10.2K14
14.2K14
5.3K21
11.8K11
6.4K11
4.4K14
15.5K12
5.2K20
6.2K13
3.1K24
15.1K15
10.5K13
9.5K17
13.6K12
7.4K13
12.1K14
3.8K20
9.3K13
2.1K14
2.3K16
13.3K16
2.9K18
2.9K25
1.9K18
75521
4.9K20
4.7K17
7.8K18
11.7K19
17.7K18
15.3K19
5.6K24
2.9K28
6K27
5.6K26
14.9K27
7.8K24
10.6K18
6.5K31
15.6K29
27.3K34
27.8K34